Tin tức

Tin tức

Tin tức

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Dịch thuật các hồ sơ tài liệu kỹ thuật của Công ty - Phụ trách công tác hỗ trợ giao tiếp, trả lời thư tín, công văn với đối tác nước ngoài. - Phiên dịch tiếng Trung trong các buổi họp, hội nghị, gặp mặt khách hang… - Soạn thảo các văn bản báo cáo bằng hai ngôn ngữ Việt - ...

Số lượng: 04 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kinh doanh sản phẩm liên quan đến ngành điện, thiết bị điện công nghiệp, thiết bị khí nén, phụ kiện thủy lực - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. - Khách hàng chính là các Công ty Điện Lực, Công ty Xây lắp Điện, Nhà máy, khu CN.

     1 2 3 4