Liên hệ

Liên hệ

Lô 1- Ô C13/DD2, Khu giãn dân Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024 3212 1397 - 024 6296 8822

Email: khoakimaks@gmail.com

Website: khoakimaks.com