Công ty TNHH MTV thiết bị điện khoa kim.

Helios Vietnam Technology Joint Stock Company
Thẳng ren - PCThẳng - PU

Thẳng lệch - PG
Hình phóng to


Thẳng lệch - PG

Giá: Gọi hàng


Xuất xứ : Taiwan

Hãng : AKS

Mã hàng : PG 6-4, PG 8-6,PG 8-4, PG 10-8, PG 10-6, PG 12-10, PG 12-6, PG 16-12
Những sản phẩm liên quan


Bạn đang xem  : Trang chủ Cút Nối

Bản đồ công ty