Công ty TNHH MTV thiết bị điện khoa kim.

Helios Vietnam Technology Joint Stock Company
Giảm thanh - BSLGiắc nối nhựa 9 dài

Giắc nối nhựa 9 ngắn
Hình phóng to


Giắc nối nhựa 9 ngắn

Giá: Gọi hàng


Xuất xứ : Trung Quốc

Tên sản phẩm: Giắc nối nhựa 9 ngắn

Mã hàng: DJ7091A-2.8-21

 


 

Những sản phẩm liên quan


Bạn đang xem  : Trang chủ Giắc nhựa đồng

Bản đồ công ty